Kalendarz Ciechan 2013

Data Nazwa imprezy Konkurencja Uwagi
4-5 maja 2013
V Wielka Majówka z Petanque
4 maja (sobota) III Turniej Petanque o Puchar Prezesa NORCO 3 OPEN (rankingowy)
5 maja
(niedziela)
IV Otwarty Turniej Dubletów o Puchar Ciechana 2 OPEN (rankingowy)
24-25 sierpnia 2013
Pożegnanie Wakacji z Petanque w Ciechanowie
24 sierpnia (sobota) V Otwarte Mistrzostwa
Ciechanowa Tripletów w Petanque o Puchar Prezydenta Miasta
3

OPEN

(rankingowy)

25 sierpnia
(niedziela)
VI Otwarte Mistrzostwa
Ciechanowa Dubletów w Petanque
2

OPEN

(rankingowy)

28-29 września 2013
JESIENNE BOULES (V edycja)
28 września
(sobota)
III Turniej Petanque

o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów

2 OPEN (rankingowy)
29 września (niedziela) V Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Ciechanowa w Petanque 1 OPEN (rankingowy)